Εικόνες από τον υπέροχο χώρο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παξών. Η αρχοντιά της αίθουσας βοήθησε τα έργα να αναδυθούν με μεγαλύτερη ευκολία. Ευχαριστώ τον Δήμο Παξών.

Share This